ОДИКО-69 ООД
За фирмата
Консултации
Служба за трудова медицина
Орган за контрол
Медицински център
Енергийна ефективност
Обучение и изпит за квалификационни групи по електробезопасност
Клиенти
Контакти
Формуляр
АКТУАЛНО!
  Задължителни и препоръчителни дейности съобразно нормативните документи по безопасност и здраве, задължения на Работодателя /2015г./  
  повече информация  
    ЗА ФИРМАТА
“Одико-69” ООД е регистрирано с
ф.д. № 6396 от 2001 г. от Пловдивски Окръжен съд. Дружеството е приемник на ЕТ “ОДИКО”, регистриран през 1990 г. и на “Одико-69” ЕООД.

От 2006г. "Одико-69"ОО Д работи по стандарт ISO 9001/2000г., а от май 2009г. по стандарт ISO 9001/2008
 
Сертификат
БДС EN ISO 9001:2008
 

25 години фирмата успешно се реализира в своя сегмент в дейностите:
- Служба по трудова медицина,
- Медицински център
- Орган за контрол,
- Обследване за енергийна ефективност


От 2014г. към "Одико – 69" ООД е създаден Център за професионално обучение – "Одико", който притежава лиценз No2014121170/02.12.2014, от НАПОО за провеждане на обучения и изпити за придобиване на квалификационни групи по електробезопасност.

 
Дружеството се управлява от доц. д-р Христина Колева – изп. директор
и д-р Добрил Колев - зам. изп. директор
 
увеличи
 
увеличи
 
Централният офис е в гр. Пловдив. Имаме офиси в София, Варна, Бургас, Плевен, Русе, Горна Оряховица, Сандански.

Дружеството е одобрено за извършване на консултантски услуги от Министерство на икономиката и енергийните ресурси по Програма ФАР. През 2002-2003 година разработихме 3 национални проекта в сферата безопасни и здравословни условия на труд, финансирани от Фонд “Условия на труд”. Разработили сме проекти по програма "Конкурентноспособност" на ЕС.
 
увеличи
 
увеличи
 
Сертификати:
Сертификат ИА БСА 2018
Сертификат ИА БСА 2017
   Сертификат BS OHSAS
Сертификат BDS EN ISO 14001:2015
 
Основни направления в дейността на фирмата:
 
  повече информация    
     
  ________________________________________________________  
    Подаване на жалби и възражения от Възложителите »  
     
      
Нагоре  
   Designed by: Web Studio VISTA             Всички права запазени2006 - 2015 ©  Одико-69 ООД