ОДИКО-69 ООД
За фирмата
Консултации
Служба за трудова медицина
Орган за контрол
Медицински център
Енергийна ефективност
Обучение и изпит за квалификационни групи по електробезопасност
Клиенти
Контакти
Формуляр
АКТУАЛНО!
Задължителни и препоръчителни дейности съобразно нормативните документи по безопасност и здраве, задължения на Работодателя /2015г./
повече информация
    ЗА ФИРМАТА
"ОДИКО-69" ООД е регистрирано с ф.д. № 6396 от 2001 г. от Пловдивски Окръжен съд. Дружеството е приемник на ЕТ “ОДИКО”, регистриран през 1990 г. и на “Одико-69” ЕООД.

25 години фирмата успешно се реализира в своя сегмент в дейностите:
- Служба по трудова медицина,
- Медицински център
- Орган за контрол,
- Обследване за енергийна ефективност


От 2006г. "Одико-69"ООД работи по стандарт ISO 9001/2000г., а от май 2009г. по стандарт ISO 9001/2008
 

СЕРТИФИКАТ
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ
от 30.09.2021г.

СЕРТИФИКАТ
БДС EN ISO
9001:2008
 

От 2014г. към "Одико – 69" ООД е създаден Център за професионално обучение – "Одико", който притежава лиценз No2014121170/02.12.2014, от НАПОО за провеждане на обучения и изпити за придобиване на квалификационни групи по електробезопасност.

Дружеството се управлява от доц. д-р Христина Колева – изп. директор
и д-р Добрил Колев - зам. изп. директор
увеличи
увеличи
Централният офис е в гр. Пловдив. Имаме офиси в София, Варна, Бургас, Плевен, Русе, Горна Оряховица, Сандански.

Дружеството е одобрено за извършване на консултантски услуги от Министерство на икономиката и енергийните ресурси по Програма ФАР. През 2002-2003 година разработихме 3 национални проекта в сферата безопасни и здравословни условия на труд, финансирани от Фонд “Условия на труд”. Разработили сме проекти по програма "Конкурентноспособност" на ЕС.
увеличи
увеличи
Изтеглете заявка за извъшване на контрол от тук »
Сертификати:
»  Сертификат ИА БСА 2018
»  Сертификат ИА БСА 2017
»   Сертификат BS OHSAS
»  Сертификат BDS EN ISO 14001:2015
Основни направления в дейността на фирмата:
повече информация    
  Подаване на жалби и възражения от Възложителите »
      
Нагоре
   Designed by: Web Studio VISTA             Всички права запазени2006 - 2015 ©  Одико-69 ООД