ОДИКО-69 ООД
За фирмата
Консултации
Служба за трудова медицина
Орган за контрол
Медицински център
Енергийна ефективност
Обучение и изпит за квалификационни групи по електробезопасност
Клиенти
Контакти
Формуляр
АКТУАЛНО!
  Задължителни и препоръчителни дейности съобразно нормативните документи по безопасност и здраве, задължения на Работодателя /2015г./  
  повече информация  
    КЛИЕНТИ И ВЪЗЛОЖИТЕЛИ
•   Национален осигурителен институт /НОИ/

•   Българска телекомуникационна компания

•   ТЕЦ "Марица Изток-2";

•   CEZ – България, “Електроразпределение – Столично”;

•   CEZ – България, “Електроразпределение София област” – София;

•   ЕON – България, “Електроразпределение Варна”;

•   ЕON – България, “Електроразпределение” – Горна Оряховица;

•   “Асарел – Медет” – Панагюрище ;

•   "ЕнергоПро Мрежи" АД

•   “Видима – Идеал” – Севлиево;

•   Национална електрическа компания – София;

•   НЕК-ЕАД, клон “ВЕЦ - група Родопи”;

•   НЕК-ЕАД, клон “ВЕЦ - група Рила”;

•   Електропреносни дружества – Пловдив, Горна Оряховица, Плевен, Бургас,
     Варна

•   ТЕЦ “Варна”;

•   ТЕЦ “Марица Изток-3”,

•   “Брикел” ЕАД;

•    Национална компания "Железопътна инфраструктура" АД - София.

•   “Топлофикация Пловдив”ЕАД, “Топлофикация Сливен”ЕАД

•   Технически университет – София;

•   Медицински университет – Пловдив,

•   УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив,

•   Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство;

•   Медицински колеж,

•   Регионална служба по заетостта- Пловдив;

•   Апелативен съд – Пловдив,

•   Районен съд – Пловдив;

•   Районна, окръжна и апелативна прокуратура - Пловдив;

•   Районна и окръжна прокуратура - Пазарджик;

•   ”Банка ДСК” ЕАД – Пловдив;

•   ЗММ “Металик” – Пазарджик

 
Нагоре  
   Created by: Web Studio VISTA             Всички права запазени 2006 - 2014 ©  Одико-69 ООД